Rastliny podľa špeciálnej funkcie

Aromatické odpudzovače

  Nasledujúce rastliny sú charakteristické svojou aromatickou vôňou, ktorá dokáže ovplyvňovať hmyz. Achillea spp., Agastache foeniculum, Allium spp., Armoracia rusticana (proti plesniam ovocných stromov) Artemisia dracunculus, Artemisia spp., Blephilia spp., Calamintha nepeta,...

Dusík viažúce rastliny

  Dusík je jeden z troch najdôležitejších prvkov ovplyvňujúcich rast rastlin. Jednou z prirodzených ciest ako sa dostane z plynnej formy z ovzdušia do formy prijateľnej rastlinami je prostredníctvom symbiotických baktérii, ktoré viažu dusík v prítomnosti koreňov špecifických rastlín. Tieto...

Dynamické akumulátory

  Medzi dynamické akumulátory zahŕňame rastliny, ktoré dokážu akumulovať z hlbších sfér pôdy do svojich orgánov (najčastejšie listov a stoniek) prvky potrebné pre rast a produkciu rastlin. Tým že ich listy, stonky ... dáme do kompostu (alebo necháme voľne na povrchu pôdy) obohatíme kompost...

Výmladkové dreviny

  Tieto dreviny sa pestújú na produkciu dreva. Ťažia sa výmladkovým spôsobom - necháme strom dorásť do želanej hrúbky (napr. 7 cm priemer) a potom strom odrežeme v nasledujúcich 5-15 rokov (podľa druhu a hrubky stromu) z neho vyrastú také isté hrubé výhony, ktoré môžeme znova odrezať a tak...