Ekológia

Princípom lesnej záhrady, je vo vlastnej záhrade čo najúčinnejšie kopírovať čo možno najviac ekologických vzťahov prebiehajúcich v prirodzených lesných ekosystémoch. Architektúru lesnej záhrady podobne ako v prirodzenom lese bude teda tvoriť 5 elementov - Vegetačné etáže, pôdny horizont, hustota vegetácie, vzorkovanie (rozmiestnenie gíld) a biologická diverzita. Táto architektúra tvorí akýsi viditeľný rozmer ekológie lesa a je predpokladom pre neviditeľný rozmer, ktorý je tvorený ekologickými nikami a biologickými spoločenstvami, ktoré medzi sebou vytvárajú neuveriteľný komplex vzťahov. Všetko toto, viditeľný i neviditeľný rozmer, sa v priebehu prirodzenej sukcesie dynamicky mení od relatívne nestabilného smerom k relatívne stabilnému systému. Veľmi detailne budú všetky ekologické princípy vysvetlené na kurze Ekológia lesnej záhrady.