Návrhy a dizajn

 

Návrh a dizajn lesnej záhrady je ako odtlačok prsta - každý by mal byť jedinečný. Prispôsobený stanovištným podmienkam. V prvom rade je dôležité vybrať si ten správny pozemok (ak je to možné). I keď v dnešnej dobe prudkých zmien klimatických podmienok je len ťažko odhadnúť, či dnes ideálny pozemok bude ideálny aj za 20 rokov. Keď máme vybrané miesto, mali by sme preskúmať všetky environmentálne faktory (orientácia voči svetovým stranám, teplotné pásmo, počet slnečných dní, vlastnosti pôdy, klimatické vlastnosti ...). Na základe týchto podmienok potom zúžime výber potenciálny rastlín, ktoré sú vhodné do našej záhrady. Ďalšie dôležité kritérium je filozofia záhrady, na čo má slúžiť, kto ju bude užívať, koľko prace jej chceme ročne venovať .... Na základe týchto všetkých informácii môžeme začať dizajnovať záhradu našich snov so všetkými permakultúrnymi prvkami, ktoré vzhľadom na environmentálne ale aj filozofické podmienky sú nevyhnutné. Veľmi dobré je vytvoriť minimálne 2 varianty (niekedy to však je pocitové a vytvoríte iba jeden návrh s ktorým sa duchovne stotožňujete), z ktorých potom vyberiete ten vhodnejší.  Podrobne sa navrhnutiu a vytvoreniu lesnej záhrady venujeme v kurze Návrh lesnej záhrady.