Lesná záhrada (jedlý les)

Lesná záhrada (jedlý les) predstavuje človekom navrhnutý a menežovaný ekosystém napodobňujúci prirodzené lesné ekosystémy, ktorého rozloha sa môže pohybovať už od 1áru. Táto záhrada je plná jedlých plodov, orechov, bylín, zeleniny a rastlín, ktoré sú rozmiestnené podľa rôznych funkcií. Kľúčovým princípom koncepcie lesnej záhrady je druhová rozmanitosť. Táto rozmanitosť však musí byť plánovaná a štrukturovaná podľa zákonitostí a princípov rastlinných spoločenstiev - všetky rastliny sa musia vzájomne znášať aby bola minimalizovaná konkurencia. Lesná záhrada sa zvyčajne z hľadiska fyzickej štruktúry skladá zo siedmych vrstiev : Vysoké stromy, nižšie stromy, kry, liany, byliny, prízemná vrstva a koreňová vrstva. Na rozdiel od prirodzeného lesa všetky rastliny v lesnej zahrade plnia predom naplánované funkcie. Primárne sa tu nachádzajú jedlé rastliny, doplnené však o rôzne drevo poskytujúce, pôdu obohacujúce, medicnínsky významné .... druhy. Účelom lesného záhradničenia je však dosiahuť mikroekosystém, ktorý je udržateľný bez nejakých významných zásahov pomerne dlhú dobu tak aby sa produkcia jedla neznižovala - tz. bezúdržbové záhrady.