Výmladkové dreviny

 

Tieto dreviny sa pestújú na produkciu dreva. Ťažia sa výmladkovým spôsobom - necháme strom dorásť do želanej hrúbky (napr. 7 cm priemer) a potom strom odrežeme v nasledujúcich 5-15 rokov (podľa druhu a hrubky stromu) z neho vyrastú také isté hrubé výhony, ktoré môžeme znova odrezať a tak to ide dokola. Tu je zoznam drevín vhodných na takéto použitie v našich podmienkach:Acer campestre, A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus betulus, Castanea sativa, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus avium, Prunus padus, Quercus robur, Quercus petraea, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata