Vitajte 

Tento portál ponúka inšpiratívne a praktické informácie o  ekológii, dizajne a aplikácii trvalých polikultúr viacúčelových rastlín v tesnej výsadbe. Chceli by sme aby tento portál vyrástol vo významný zdroj informácii pre nováčikov, amatérov, študentov, skutočných praktikov ako aj vedcov. Lesné záhradníčenie je myšlienka, pre ktorú práve nastal čas. Aplikujú sa tu princípy ekológie lesných ekosystémov na funkčnej aj štrukturálnej úrovni, ale za účelom dopestovania jedla, energetických surovín, oblečenia, liekov a hlavne zábavy. Skutočne, musíme sa začať učiť používať ekologické princípy k produkcii jedla teraz, keď sa blížime alebo možno už sme na vrchole ťažby ropy a svetová energetická kríza nás zrejme neminie. Práve preto sa musíme začať snažiť o tvorbu ekosystémov, ktoré zabezpečia naše základné potreby ako aj potreby našich detí a ich detí trvalo udržateľným spôsobom.

Zakiaľ energetické problémy sú globálne, väčšina riešení je lokálna. Lesná záhrada je jedným z týchto riešení. Na tejto stránke by sme chceli poskytovať čo najviac informácii a služieb ako premeniť aj tú najmenšiu záhradku na produkčný raj s minimálnym úsilím a maximálnym úspechom. 

Lesné záhrady ponúkajú veľa na praktickej úrovni a veľa sa z nich môžeme učiť ako žiť v spoločnosti ako slobodná a nezávislá existencia a to funkčným spôsobom. Dúfame, že budete veriť Vašim vrodeným schopnostiam učiť sa a prispejete k zväčšeniu spoločenstva ľudí, ktorí sa starajú o svoju existenciu rozumne a humánne nie len cestou znižovanie energetickej závislosti.

Dúfame, že všetko čo tu ponúkame prispeje k vašej radosti a spokojnosti a budete sa sem vracať s Vašimi postrehmi a skúsenosťami.

Všetko dobré a veľa požehnania Vám i Vašim blízkym želajú 

 

Lesní záhradníci.