Plantago major - Skoroceľ väčší

Plantago major - Skoroceľ väčší

Popis: trváca bylina vysoká do 50 cm, zriedka i viac

Stanovište: takmer kozmopolitný druh, na zošlapávaných miestach tvorí osobitné spoločenstvá

Zber: mladé listy sa používajú do šalátov