Capsella bursa-pastoris - Kapsička pastierska

Capsella bursa-pastoris - Kapsička pastierska

Popis:Jednoročná alebo dvojročná bylina s veľmi premenlivým habitom. 

Stanovište:Pôvodne mediteránny druh rozšírený ako kozmopolitná burina od nížin po horské polohy na najroličnejších ruderálnych stanovištiach, aj na obrábaných pôdach. V číne sa kultivuje.

Zber: mladé listy počas takmer celého roka, semená od mája do októbra