Nová akcia

22.05.2011 23:53

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.